İşçiler, sendikayı İHD’ye şikayet etti: Genel İş’te neler oluyor?

İşçiler, sendikayı İHD’ye şikayet etti: Genel İş’te neler oluyor?

İHD Mersin Şube Başkanı Hakkı Demir, Genel İş Mersin Şubesi’ne üye işçilerin kendilerine yaptıkları hak ihlallerine ilişkin dernek binasında basın açıklaması yaptı.
İHD ofisinde üyelerin de katıldığı toplantıda konuşan Başkan Demir, Genel İş Mersin şubesi üyesi işçilerinin, yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin süreci değerlendirdi. İşçilerin kendilerine yaptıkları başvurular sonucunda, Yenişehir Belediye Başkanlığı ve DİSK Genel İş Mersin Şubesi’nden randevu talep ettiklerini belirten Demir, randevu taleplerine Başkanı Abdullah Özyiğit’in ikinci gün yanıt verdiğini söyledi. Bu kapsamda İHD Mersin Şubesi’nde oluşturdukları Çalışma Yaşamı Komisyonu’nun üyeleriyle birlikte Başkan Özyiğit ile verimli bir görüşme yapıldığını, bu görüşmede işçilerin yaşadıklarını iddia ettikleri sorunlarla, çalışma barışı ve çalışma yaşamı hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu dile getirdi.

GENEL İŞ CEVAP VERMEDİ

Genel İş Mersin Şubesi ise İHD’nin randevu talebimizi sürekli erteleyerek bir türlü randevu talebine cevap vermediğini belirten İHD Mersin Şube Başkanı Hakkı Demir, görüşme talebi gerçekleşmeyince, başvurucu işçilerin delege seçimi ve sonrasında yaşadıklarını iddia ettikleri hak ihlallerini özetleyen bir yazıyı elden ilgili sendika şubesine gönderdiklerini söyledi. Söz konusu yazıya da herhangi bir yanıt verilmeyince, 25.11.2022 tarihinde DİSK Genel İş Genel Merkezine, Mersin şubesine yazılan yazıyı ve işçilerin iddialarıyla ilgili yazıyı gönderdiklerine işaret eden Başkan Demir, “Genel İş Genel Merkezden de yanıt alınamayınca 11.01.2023 tarihinde birinci yazıya da ilgi tutularak başvurulara ilişkin yanıt bir kez daha talep edilmiştir. Sonrasında, DİSK Genel İş Genel Merkezi bir muhataplık ilişkisi kurarak, yani hiyerarşi anlayışı içinde yanıt verebileceğini İHD Genel Merkezine bildirmiştir. Genel Merkez de bizim yazımıza ilgi tutarak, DİSK Genel İş Genel Merkezine başvuruya yanıt verilmesini yazılı olarak talep etmiştir. İHD Genel Merkezine de ancak 11.04.2023 tarihinde e maille yanıt verildiği anlaşılmaktadır. Bütün görüşme çabalarına rağmen İHD’ne yazının üzerinden yedi ay sonra yanıt verildiği görülmüştür” diye konuştu.

“YANIT TAMAMEN SAVUNMA TEMELLİ VE TEK TARAFLIDIR”

Genel İş Genel Merkezi’nin  7 ay sonra İHD Genel Merkezi’ne verdiği yanıttın ne yazık ki kurumsal nezaket kurallarına aykırı ve tamamen savunma temelli ve tek taraflı olduğunun altını çizen İHD Başkanı Hakkı demir, “İddiaları araştırıp muhatapları dinlemek için bir araştırma ya da inceleme yapmak yerine, işçilerin iddialarını yok sayan, taraflı,  saygınlığı dünyaca kabul edilen İHD kurum işleyişini de yok sayan, İHD’ni tanımayan bir tavırla suçlayıcı, asgari kurumsal saygıyı dikkate almayan bir dille yazılmış bir yazıdır” ifadelerinde bulundu.

İŞTE O SORUNLAR

İHD Başkanı Hakkı Demir, Genel İş Mersin Şube’nin Genel Kurul delege seçiminde, işçilerin kendilerine yaptıkları başvuruda iddia ettikleri ve yaşadıkları sorunları şu şekilde özetledi:
“Delege seçimlerinin duyurusunun çalışma binalarına asılmaması, aday olmak isteyenlerin delege adaylıklarının sendika tarafından engellenmesi ve mor liste adı altında delege seçimlerine girmeleri neticesinde tehdit edilmeleri, delege seçimi günü açık oy kullandırıldığı gibi problemlerdir. İHD Mersin Şubesi’ne daha sonra yapılan başvurularda, Şiddet kullanma, işyerinden sürme, mobbing gibi ihlaller.”

“AMACIMIZLA ÖRTÜŞMEKTEDİR”


Tüm bu iddialarla ilgili araştırma yapmak, soruşturmak, İHD’nin kuruluş amacıyla örtüştüğüne işaret eden Başkan Demir, şöyle devam etti:
“İhlalin yaşandığı kurum kuruluşlar, tüm kimliklerinden bağımsız olarak bu soruşturmadan hiçbir biçimde muaf tutulamaz. Başvuruya konu olan olaylara ilişkin Genel İş Mersin Şube Başkanı ve Yönetimle görüşme isteğimiz geri çevrilmeseydi, gerekli görüşmeler yapılsaydı, ilgili kişiler arasında konu belki de çözülebilir ve daha sonra yaşanacak olaylar önlenebilirdi. Örneğin 1 Mayıs günü 2 kadın işçinin Genel İş’i protesto etmesi sonucu Genel İş önlüğü giymiş kişiler tarafından şiddete maruz kalmazdı. Şiddettin hiçbir gerekçesinin olamayacağını söylüyor ve kadına yönelik bu şiddeti kınadığımızı özellikle ifade etmek istiyoruz.”

MERSİN EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU KONUYU ZAMANINDA GÜNDEMİNE ALMADI

İhlallerle ilgili kurumlarına başvuruda bulunan bazı kişilerin de aralarında bulunduğu ve Genel İş Mersin Şube Genel Kurulu’na ‘’Mor Liste’’ ile giren kişilerin, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu’na yazılı başvuru yaparak konunun bu kurumda da ele alınmasını istediğini de vurgulayan İHD Başkanı Demir, şunları söyledi:
“Ancak Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bunu zamanında gündemine almamıştır. Konu Genel İş Mersin Şube Kongresinin yapılmasından sonra Mersin Emek ve Demokrasi Platformu’nda gündeme alınmış ve bizler de “yapılan başvurulara bağlı olarak” konuyu orada açıklayarak, Genel İş Mersin Şube Başkan ve Yönetiminin bu konuyu hassasiyetle araştırması ve gerekirse ’yöntemi kendilerince belirlenmek kaydıyla, bir güven tazelemesine gitmeleri’ önerisinde bulunulmuştu. Genel İş Mersin Şube Başkanı, bu konuyu yerelde ele almayacaklarını, başvurucu kişilerle de görüşmeyeceklerini ve konunun Genel Merkeze gittiğini, iddialara oradan yanıt verileceğini söyleyerek görüşmelerin önüne set çekmiştir.”

DİSK GENEL İŞ GENEL MERKEZİ, İDDİALARI ARAŞTIRMAK YERİNE İHD’Yİ SUÇLADI!

İHD Mersin Şube Başkanı Hakkı Demir, konuya ilişkin daha sonra şu görüşlere yer verdi:
“Şubemize başvuruda bulunan ve bununla ilgili aktardığımız bilgiler, DİSK Genel İş Genel Merkez’ince gözetilmediği ve hatta ‘şiddet, mobbing vb. ihlale’ uğrayan sendika üyelerinin iddialarının araştırılması yerine suçlanması, şube eş başkanımız ve Yönetimimizin, olayda ‘taraf’ olarak ifade edilmesi, DİSK Genel İş gibi emek alanında hak ve demokrasi temelli çalıştığını düşündüğümüz bir sendika açısından talihsizliktir. İHD, kendisine hak ihlallerine dönük yapılan başvuruları değerlendirir, muhatap kurumlar ya da kişilerle görüşür, yazışma yapar. Yanıtları aldıktan sonra olay ya da durumla ilgili raporunu hazırlar, gerek görürse bu raporu basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşır. Raporlamaları dünyaca kabul edilen İnsan Hakları Derneği’nin bir şubesi olan kurumumuzun işleyişini en hafif deyimle anlamamak bir yana, saygınlığını hiçe sayan bir yaklaşımla verilen yanıtı yanıt olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Keza işleyişimiz gereği, hiçbir kurumun ‘iç işlerine ve işleyişine karışmama ilkemiz ’in DİSK Genel İş Genel Merkezince anlaşılamaması ve gözetilmemesi gerekçeleriyle verdikleri yanıtı yanıt olarak kabul etmiyor ve yok sayıyoruz.”